SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PARE PALAU

El Centre Obert Pare Palau es dirigeix a  infants de 4 a 18 anys  derivats/des a través de Serveis Socials o de les escoles del barri ( EAP),  dels què se’n fa un seguiment coordinat amb la  seva família.

El Centre Obert és un recurs diürn preventiu d’atenció a infants i adolescents que per característiques singulars del seu procés personal, formatiu, social i familiar, manifesten un cert nivell de risc o de fracàs.

El Centre Obert funciona de dilluns a divendres, de 17h a 20h, al llarg de tot el curs escolar. Cada tarda, els infants es divideixen en tres grups segons les edats:  Petits (1r cicle de Primària), Mitjans (2n i 3r cicle de Primària) i Grans (alumnes d’ESO i Batxillerat).