Equip Humà

Res de tot això seria possible sense el suport de les persones que dia a dia ens ofereixen el seu temps, dedicació i entusiasme. Són moltes:

– Professionals contractats: set educadors,  encapçalats pel Director que és el responsable de la dinàmica del Centre. La tasca més específica del C. O. La desenvolupa  una professional de Treball  Social.

– Voluntariat: Els voluntaris i les voluntàries permeten una dedicació més individualitzada i personalitzada a cada infant en funció de llur situació i de les seves necessitats més bàsiques.

– Persones que no poden oferir un temps fix per setmana però que col·laboren puntualment amb el centre obert.