AJUT A FAMILIES

L’entitat té un altre programa marc que és l’Ajut a les famílies, en aquest es dona resposta a les necessitats de les famílies.