Serveix d’acollida, Informació, orientació i assesorament

La treballadora Social és la responsable d’atendre i valorar les necessitats del nucli familiar. Feta la valoració de les famílies, es duen a terme una sèrie d’accions que poden consistir en:

  • Informació, orientació i/o assessorament
  • Suport continuat d’acompanyament
  • Ajuda d’aliments.

La intervenció de la treballadora social es realitza en coordinació permanent amb els Serveis Socials de  Base; s’intercanvia informació de les intervencions dutes a terme per tal d’evitar duplicitats i per unificar els criteris d’intervenció