Cursos i tallers de formació d’adults

La nostra entitat vetlla per les famílies amb una situació de precarietat social i econòmica que presenten dificultats per integrar-se en la nostra societat i ofereix un conjunt de recursos per millorar el seu benestar.

El mercat laboral està complicat i això fa que moltes famílies vulnerables els hi costi molt trobar un lloc de feina i encara se’ls hi posa més complicat quan els hi falta una formació o uns mínims en el idioma per poder competir i accedir-hi.

Aquesta situació fa que treballin en llocs precaris amb escassos ingressos econòmics o inclús absència dels mateixos i això suposa un nivell important d’impotència i falta d’autoestima.

Es per això, que neix aquest projecte de tallers/cursos per la necessitat de donar resposta a un volum important de famílies que no treballa, bé perquè han de cuidar als seus fills/es ( i quan aquests estan a l’escola elles/ells resten a casa), o bé perquè no troben feina. El nostre objectiu és facilitar la integració d’aquestes famílies vulnerables a la nostra societat, donant-los eines i instruments per aconseguir aquesta socialització.