Cursos i Tallers de formació d’adults

Amb l’objectiu de contribuir a la formació i integració social dels nostres usuaris/es, generalment mares  dels infants del Centre Obert, oferim    cursos de   Català,  Castellà  i     tallers d’ Informàtica, Costura , Ioga i Cuina.

Aquests podem variar en funció de la demanda dels nostres usuaris/es

Tots ells estan impartits per voluntariat col·laborador de l’Associació Esclat, llevat del de Català que és voluntaria del Centre de Normalització lingüística de Lleida.