Castellà

En aquests tallers vetllem per promoure l’aprenentatge de la llengua com a mitjà indispensable per la seva integració i facilitar la serva participació en la vida social.

Vetllem per promocionar la igualtat de condicions i és una realitat de què la dona té molts dèficits formatius, el què volem es capacitar-la i potenciar la seva autonomia. En aquests tallers volem millorar la situació de la dona, i el component d’alfabetització i/o no tenir uns mínims lingüístics per interactuar amb el teu entorn és un desavantatge molt gran per entrar al món laboral i integrar-se en la societat.

El nostre objectiu no és l’obtenció d’un títol oficial ni proporcionar-los-hi una educació de nivell. Les persones que tenen un mínim de llengua les derivem en centres especialitzats perquè puguin formar-se i continuar estudiant i els reafirmem que és molt important l’educació pel seu futur.

Volem reduir les desigualtats mitjançant l’accés de l’idioma per afavorir aquest apoderament en tots els àmbits.

Aquests tallers es realitzen un dia a la setmana i la seva duració és d’una hora, però les/els que comencen a interactuar fan després de l’hora de classe una altra hora de conversa molt bàsica.

Tot i que considerem que el domini del Català és indispensable per desenvolupar-se i integrar-se en el nostre país, també tenim en consideració la possibilitat d’aprenentatge del castellà.
Ens adaptem als coneixements previs de cada alumne/a, i per això programem tres nivells:

  1. Iniciació (alfabetització)
  2. Nivell II
  3. NivelI III

S’han graduat els objectius,  essent els  principals:

  • Acompanyar en les necessitats  personals de l’alumnat.
  • Oferir eines per al coneixement de vocabulari bàsic.
  • Ampliar del vocabulari necessari en l’activitat del dia a dia.
  • Iniciar en la lecto-escriptura.
  • Consolidar la lectura i escriptura.
  • Fomentar la convivència i la interacció personal.