Català

Essent el català llengua oficial de la nostra terra, considerem molt important oferir tallers/classes per iniciar i millorar el seu aprenentatge a les persones nouvingudes, tot i que som conscients de les dificultats afegides, a causa de la coexistència amb el castellà.

Agraïm molt al Centre de Normalització Lingüística de Lleida el suport que ens donen en aquesta matèria poden impartir les classes amb la qualitat adequada.

Els objectius que s’han plantejat són:

  • Fer palesa la necessitat del seu aprenentatge.
  • Acompanyar en les necessitats personals de l’alumnat.
  •  Oferir eines per l’aprenentatge de vocabulari bàsic per utilitzar-lo en la vida diària.
  •  Ampliar vocabulari i destresa oral.
  • Fomentar convivència i interacció personals.