Informàtica

Agraïm moltísim  a la Llar de Jubilats de Sta Teresita, situada en un edifici veí, ens deixi utilitzar la seva aula d’Informàtica.

Els objectius principals plantejats són:

  • apropar als/els usuaris al món digital.
  • conèixer i utilitzar els elements més bàsics de l’ordinador, teclat,ratolí…
  • iniciar-se en el correu electrònic.
  • iniciar-se en la navegació per internet.
  • ser un espai d’acollida i fer del català llengua vehicular.