Alfabetització digital

La informàtica està encarada a què els/les usuaris/es tinguin eines per aconseguir la informació necessària per poder-se documentar, poder decidir i poder fer gestions com la seva inserció sociolaboral. Es tracta de capacitar-les/los per obtenir i poder processar informació. La informàtica és una eina imprescindible en el món actual, moltes de les gestions ja són necessàries que es facin telemàticament i si elles no tenen aquestes eines per poder fer aquestes accions autònomament estan amb desavantatge. Volem així doncs la seva inclusió digital.

Amb aquests tallers es tracta d’adquirir els coneixements més bàsics per fer ús de l’ordinador, fer anar internet i correu electrònic. Molts/es d’ells/es no tenen coneixements previs. És un taller totalment pràctic, el nostre objectiu és que puguin manejar autònomament un ordinador i sàpiguen les coses més bàsiques. Volem potenciar l’ús de les TIC per aconseguir més inclusió social i fomentar-los-hi una consciència crítica i fer-los partícips de la informació i comunicació de la societat en la qual viuen.

També fomentem que tinguin ganes d’aprendre i que no es quedin en aquest primer esglaó i tinguin més ganes de millorar i continuar aprenent.

Les/els que tenen un mínim de coneixements encara que sigui molt bàsic van al segon nivell. En els/les del primer nivell el primer dia se’ls ha d’ensenyar a engegar l’ordinador.

Aquest taller es realitza un dia a la setmana i la seva duració és d’una hora.