Taller de treball personal i emocional

Aquest taller permetrà a les persones participants fer un petit treball individual de coneixement i creixement personal.

Pretenem que adquireixin la capacitat per reconèixer les seves pròpies emocions i les de les altres persones així com de regular-les de manera positiva.

Volem afavorir l’autoconeixement, les relacions amb els altres i alhora millora l’aprenentatge i facilitar la resolució de problemes i conflictes incidint en el benestar personal i social.

Posem en pràctica un conjunt de coneixements, habilitats i actituds necessàries per a prendre consciència, comprendre, expressar i regular apropiadament les emocions i els estats afectius.

Amb aquest taller pretenem incrementar les habilitats socials, millorar l’autoestima i autonomia per superar reptes i obstacles de la vida quotidiana.

Aquest taller s’imparteix un dia a la setmana i té la durada d’una hora.