Caixa Proinfància

CAIXA PROINFÀNCIA

Què és?
El Programa CaixaProinfància va ser impulsat l’any 2007 per la Fundació “La Caixa” com a resposta al repte de millorar les oportunitats i la inclusió dels nens, nenes i adolescents afectats per la pobresa, en clara sintonia amb l’objectiu de lluitar contra aquestes situacions i seguint criteris establerts en els programes marc de la Unió Europea i els seus Estats membres.
A qui s’adreça?
El Programa CaixaProinfància s’adreça a nens, nenes i adolescents d’entre 0 i 18 anys les famílies dels quals, en situació de necessitat social relativa o extrema, són susceptibles d’estar o estan en procés d’atenció i/o acompanyament. En tot cas, es pretén treballar amb la màxima complicitat i corresponsabilitat de les famílies en el procés de millora.
Què pretén?
El Programa pretén afavorir el desenvolupament de les competències dels nens /es i adolescents i la seva família per millorar els seus processos d’integració social i autonomia, en el seu context, familiar, escolar i social.
On es desenvolupa?
Hi participen més de 350 entitats socials i 10 administracions públiques, en 11 ciutats espanyoles.


Quins són els seus objectius?
Els objectius específics que es volen assolir amb el reforç educatiu dels nens, nenes i adolescents que hi participen són els següents:
• Consolidar i ampliar l’aprenentatge de les competències bàsiques.
• Millorar el rendiment escolar.
• Fomentar competències d’organització, planificació i desenvolupament en relació amb l’estudi i l’acompliment de tasques educatives diverses.
• Estimular el gust per aprendre i per la feina ben feta.
• Desenvolupar habilitats socials que millorin la inclusió en el medi escolar i social.
• Ampliar les expectatives de futur en relació amb la formació i itinerari personal.

Què fem nosaltres?
L’any 2015 Esclat Associació i Solidaritat i Serveis Santa Teresina, dins del seu treball al Centre Obert “Pare Palau”, va iniciar la seva col·laboració en aquest programa de lluita contra la pobresa i l’exclusió social.
Oferim un reforç educatiu d’una hora diària als nois i noies que formen part d’aquest programa de l’obra social la Caixa.

Per saber-ne més clica aquí:

Obra social la Caixa – Proinfancia