Els Objectius Generals del Centre

L’objectiu principal del Centre Obert és, d’una perspectiva socialitzadora, oferir un espai , on la intervenció educativa s’enquadra en àrees de treball, seleccionades a partir de les necessitats detectades i el tipus de població amb el qual es treballa. El Centre vetlla per donar suport, estimular, potenciar el desenvolupament de la personalitat de l’infant/adolescent, per la seva socialització i per l’adquisició d’aprenentatges, i compensar les deficiències socioeducatives.

OBJECTIUS GENERALS

  • Potenciar el desenvolupament personal dels infants i adolescents tenint en compte la seva idiosincràsia i característiques pròpies.
  • Dotar d’habilitats bàsiques als infants/joves per tal de promoure aquest desenvolupament personal.
  • Treballar per aquest desenvolupament personal a partir del propi infant i jove, de les seves potencialitats, per fer un camí propi.
  • Fer del centre obert un espai de prevenció a través de poder incidir en els aprenentatges socials.
  • Fer que els infants /joves i les seves famílies puguin accedir a recursos normalitzats.
  • Treballar de manera coordinada amb totes les institucions que tenen contacte amb els nens i així poder incidir en el territori on s’ubica el centre obert.
  • Fer del Centre Obert un espai on els infants i joves sentin com a propi.
  • Integrar les famílies en el funcionament del Centre Obert i en la tasca educativa que aquest fa, i donar-los recolzament en el seu paper educador.
  • Fer del Centre Obert un espai que, els nens i joves sentin com a propi, i que aquest sigui part conscient de l’associació Esclat.