Objectius amb les Families

L’objectiu amb les famílies és fer-les partícips en els processos socioeducatius dels seus fills i filles, acompanyar-les i donar-les eines que els ajudin a millorar dia a dia la tasca educativa. Això ho fem a través de tutories individuals amb l’educadora, reunions per grups d’edat i formació. En aquesta tasca té molta importància una actuació coordinada amb tots els agents implicats amb la família a través dels EBASP, l’EAIA, i  altres professionals.