Programes Transversals

El Centre Obert, treballa amb els següents  Programes Educatius a fi de  portar a terme el seu PEI (Projecte Educatiu Individual):

Programa de seguiment personal i tutorial.

– Programa de reforç escolar. 

– Programa de treball amb famílies.

– Programa de participació.

– Programa d’hàbits saludables.

– Programa de desenvolupament personal.

– Programa de creació, expressió i cultura.