Programa de Creació, Expressió i Cultura

Aquest programa pretén ser una eina de connexió entre l’interior de l’infant/jove  i el món que l’envolta a través de diferents accions i activitats.

En el grup dels joves, algunes d’aquestes activitats són proposades per ells mateixos en les assemblees. 

Les accions i activitats són individuals o en petits grups o/i els joves són els protagonistes del què estan fent, de manera lliure i creativa, per tant la forma de donar recolzament per part dels educadors/es ha de ser activa i motivadora, no només tècnica. 

També es vetlla per generar un apropament dels infants i joves a la cultura, ja sigui des del món de les arts (escèniques, plàstiques o escrites) o des de la cultura popular on hi tenen cabuda les tradicions culturals de totes les religions i de tot el món.