Programa de Desenvolupament Personal

Aquest programa ha sorgit de la unió de dos programes individuals: el programa de competències socials i el de valors. 

Aquest programa està encarat a poder treballar els aspectes relacionals dels joves en cada etapa evolutiva, així com les capacitats cognitives i els processos de pensament per arribar a una manera assertiva de relació de l’infant  i jove amb el seu entorn. 

Es treballen els valors positius que ajudin a la convivència i al creixement personal, així com a entendre l’entorn on vivim i quin paper i responsabilitat tenim envers a aquest. En resum, poder formar persones i ciutadans amb esperit crític, solidaritat, justícia i igualtat. 

Per a poder treballar això cal que l’equip educatiu, és a dir, els educadors i voluntaris que intervenen directament amb els infants/joves, siguin exemple d’aquesta forma de fer, que hi hagi una implicació dels referents en quan a fer pràctics aquests valors d’igualtat, justícia i solidaritat i que aquests es vegin reflexats en les activitats setmanals i en el quefer diari.