Programa de Participació

Fem ús del programa de participació com a part fonamental del funcionament diari dels infants i joves del Centre Obert. No es tracta només de detectar els interessos, necessitats  i inquietuds, sinó canalitzar les demandes d’una manera ordenada i satisfactòria, a més de fer servir elements democràtics de decisió i respecte cap a les opinions alienes. 

La principal eina que farem servir per a treballar aquest programa serà l’assemblea. Aquesta té un funcionament directe i molt democràtic. Aquesta es planteja per grups d’edats (petits, mitjans i grans, i, a aquests últims, fins i tot hi haurà una part de l’assemblea que es dividirà per edats, els més grans, de 14 a 18 anys, i els més petits, de 12-13 anys) i es treballen les peticions d’activitats, discuteixen formes de funcionament per a millorar-lo, resolen conflictes, expressen queixes, fan propostes generals i llencen idees, o, simplement, ordenen el funcionament diari (en el cas dels més petits). Amb l’assemblea es pretén crear un espai on es treballi l’assumpció d’habilitats bàsiques de comunicació i respecte (torns de paraula, escolta activa…), de pertinença al grup i treball d’aquest per sobre de les individualitats, així com poder aprendre a gestionar els mateixos nois com volen viure i fer se l’espai del centre obert. És evident que hi ha tot un treball de valors democràtics en aquesta manera de funcionar.

Una altra eina és el treball en projectes, que han sorgit de les necessitats i interessos dels propis infants i joves i creats per part seva, essent de guies els propis educadors/es.