Programa de treball amb famílies

La intervenció de l’equip educatiu, tot i estar centrada amb els infants i joves del Centre Obert, no obvia el seu entorn familiar, que té el dret i l’obligació d’estar informat del que s’està fent amb els seus fills. Anem un pas més enllà, i no volem que la participació es limiti a donar a conèixer el projecte educatiu individual dels seus fills, sinó que volem una participació més integrada al funcionament del Centre i així integrar-los en la dinàmica i fer-los partícips del canvi que volem generar. 

Es per tot això que volem crear ponts de comunicació amb la família com a part interventora del treball educatiu i de creixement amb l’infant i jove, de manera que es puguin crear vincles de confiança entre la família i el Centre Obert, que la família conegui bé el funcionament del Centre, així com  que es puguin treballar els objectius d’intervenció amb els infants i joves juntament amb les seves famílies amb la tutoria com a eina principal.

Tot i que la tutoria sigui l’eina que fem servir normalment, també cal parlar d’altres intervencions no menys importants a l’hora d’apropar-nos,  com la seva formació e integració. Aquest any s’estan realitzant els cursos: Català I, Informàtica I i  II, Castellà I, II i III, Cuina, Ioga, Costura, Protocols per trobar feina, Com fer el currículum…  

Donat que hi ha una part assistencial en l’associació Esclat, és important poder detectar les carències i problemàtiques de les famílies, ja que poden tenir una intervenció més complerta des d’aquest altre servei.