Programa d’Habits Saludables

Si entenem la salut com un aspecte a treballar de manera integral i des de diferents aspectes del benestar de l’infant/jove aquest és un programa que es treballa de manera transversal amb els altres de manera molt marcada. 

Tot i això, els principals aspectes a treballar del programa de salut són: la higiene, el desenvolupament creixement i hàbits posturals, l’alimentació, l’educació emocional, la prevenció de malalties, la seguretat i primeres cures, l’afectivitat i sexualitat i la prevenció de drogodependències. Les treballem a través d’accions puntuals, com tallers, xerrades i dinàmiques, o amb accions perllongades i diàries, com l’espai de berenar, de neteja i hàbits d’higiene, o esport. 

Ajudem a treballar alguns d’aquests aspectes mitjançant unes activitats determinades com és la responsabilització del berenar de cadascú, la neteja dels espais comuns desprès i abans de berenar, així com la neteja personal de cadascun dels infants i nois/es.

També hem d’entendre aquest programa encarat a tres nivells: El preventiu, el de promoció de la salut i el pal·liatiu. 

En aquest programa vetllem per aconseguir per una banda, els hàbits d’esport i tot el que té de saludable i socialitzador, i per una altra, aprendre a fer servir el temps de lleure de manera creativa, compartida i viscuda positivament. 

Adjuntem enllaç on  surt la nostra activitat al Centre Obert “Pare Palau”:

Dia mundial de la higiene de les mans