Objectius Específics

  • Incidir per a què el infant/jove pugui desenvolupar-se autònomament, donant eines per a què aquest desenvolupament sigui efectiu.
  • Realitzar el seguiment del procés escolar de l’infant/adolescent, establint un espai i una ajuda per desenvolupar les tasques escolars.
  • Donar eines i pautes a les famílies en l’educació dels seus fills i fer-los partícips en aquest procés, detectant possibles dificultats, tot fent de pont per a la seva resolució.
  • Fer que l’Infant/jove tingui un sentit de responsabilitat pròpia i envers al grup
  • Treballar l’assertivitat en els joves, de manera individual i grupal, a través de diferents dinàmiques, desenvolupant les habilitats socials bàsiques.
  • Fer presents els valors d’igualtat, justícia i solidaritat.
  • Donar a conèixer les diferents formes d’expressió artística, tècniques, mètodes i materials, tot valorant els aspectes artístics i creatius de cada infant/adolescent.
  • Treballar els hàbits de l’esport i tot el que té de saludable i socialitzador i aprendre a fer servir el temps de lleure de manera creativa.