Objectius Generals

  1. Potenciar el desenvolupament emocional, relacional, psicològic, personal i social dels infants, joves i famílies tenint en compte la seva idiosincràsia i característiques pròpies.
  2. Realitzar una tasca preventiva mitjançant l’educació no formal per a l’adquisició d’aprenentatges i habilitats bàsiques de l’infant i jove.
  3. Afavorir el desenvolupament, les capacitats i habilitats familiars, la prevenció, la inclusió, la vinculació i la implicació de les mares, pares, tutors/es legals o nucli de convivència de l’infant en el funcionament del Centre i en la tasca educativa que aquest fa.
  4. Treballar en xarxa amb els diferents recursos, institucions, serveis, agents socials i espais de la ciutat.