Historia i ubicació

  • HISTÒRIA

El Centre Obert “Pare Palau” depèn de l’entitat “Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina” de Lleida, que vetlla per aquelles persones més desfavorides de la nostra societat, posant especial interès en la infància i adolescència en situació de risc.

L’any 1987, un grup de gent vinculada a la Parròquia de Santa Teresina, veient que hi havia molts infants al barri en situació de risc social, va crear aquest recurs inicialment anomenat “Casal Pare Palau”.

La història del Centre ha passat per diferents etapes, una de les que cal destacar és  l’any 1996, data en què el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya des de la Direcció General d’Atenció a la Infància, va considerar que d’acord amb la tasca que en el Centre es duia a terme, aquest es considerava com a un Centre Obert.

  • UBICACIÓ

El Centre Obert “Pare Palau” s’ubica al carrer Bisbe Irurita número 2 de Lleida, i  és un programa que està inclòs en l’entitat   Esclat, Associació i Servei Santa Teresina.

El Centre es troba entre els barris de la Mariola i del Casc Antic de Lleida, d’on provenen la majoria dels infants, joves i famílies que s’atenen, i tocant l’anomenada Zona Alta, estant, gairebé, al bell mig de la ciutat.