L’ ENTITAT

Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina de Lleida, som una Entitat creada l’any 1987 que l’any 2019 va obtenir el reconeixement d’Utilitat Pública.

Vetllem  per donar resposta a aquelles persones més desfavorides de la nostra societat, posant especial interès en els infants/adolescents en risc d’exclusió social i les famílies vulnerables.

En els seus ESTATUTS té com a finalitats principals:

  • L’atenció als infants en tots els aspectes de la seva formació integral.
  • Acompanyar al jovent en el  descobriment dels valors humans.
  • Ajudar als adults a realitzar-se com a persones dins la societat.

L’Associació vetlla de manera especial perquè es doni preferència a totes aquelles activitats que tinguin com a subjectes directes als infants/joves i famílies en situació de vulnerabilitat.

L’Entitat ofereix dos programes marc per tal de poder complir amb els objectius estipulats als seus estatuts:

  • Servei Atenció diürna- Centre Obert “Pare Palau”
  • Programa “Ajut a les famílies”