Equip humà

ESCLAT Pare Palau és una Entitat d’Utililat Pública, en la que els seus òrgans de direcció i administració no perceben cap retribució a càrrec del pressupost de l’Entitat.
És una realitat gràcies al suport de les persones que dia a dia han ofert i estan oferint el seu temps, dedicació i entusiasme amb la compensació més gratificant: servei als demés.
L’ENTITAT la conformen tres grans equips:

  • Junta Directiva.
  • Professionals amb relació laboral.
  • Persones voluntàries.