Òrgan de Govern i Currículum

La Junta Directiva d’Esclat Pare Palau està formada en la seva totalitat per persones voluntàries que no perceben cap retribució a càrrec dels pressupost de l’Entitat.