Entitat Utilitat Pública

L’any 2019 la nostra entitat Esclat Pare Palau, va ser  declarada d’UTILITAT PÚBLICA.