Codi de conducta

Esclat Pare Palau s’ha adherit a un conjunt de protocols generals per tal de garantitzar unes actuacions étiques en el comportament general de l’Entitat.