Registres Entitat

Esclat Pare Palau com a Entitat està inscrita en el Registre Jurídic de Lleida.

                                                                                                    *Entitat juridica1054 seccio1

Altres registres:
 S.I.S Pare Palau (Centre Obert)  :                          * Centre obert EM00332007
Repartiment  Aliments  :                                             *Aliments ES012032014